Regulamento

Regulamento

10K Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña organizará coa colaboración do Concello de Santiago de Compostela, o vindeiro 16 de abril de 2023 a proba “Os 10000 peregrinos da Deputación da Coruña”, unha proba que entra dentro da especialidade de atletismo en ruta e que constará das seguintes probas:

 

 • Carreira de 10 km en ruta, proba homologada pola Real Federación Española de Atletismo;
 • Carreira de 5 km en ruta, proba homologada pola Real Federación Española de Atletismo:
 • Carreira de 2 km en ruta, proba non homologada;
 • Andaina de 5 km en ruta.

 

Esta proba celebrarase coa intención de impulsar a participación entre os nenos/as, xóvenes e maiores da provincia da Coruña, creando unha proba de gran relevancia no atletismo provincial e autonómico, para fomentar e promocionar o deporte en xeral a través da práctica do pedestrismo, ofrecendo a posibilidade a toda a poboación de participar nunha proba única na provincia da Coruña, nun rango de idade que dará cabida a  desde os máis xoves ata os de maior idade.

 

As probas estarán baixo o control técnico do Comité de Xuices da Federación Galega de Atletismo e rexiranse polo seguinte regulamento:

1. Horarios

Hora Proba
16:30 h
10 km homologados RFEA
18:00 h
5 km homologados pola RFEA
18:05 h
Andaina popular de 5 km
19:15 h
2 km escolares
20:00 h
Entrega de premios (Praza do Obradoiro)

2. Participantes e inscricións

Poderán participar un total de 3000 deportistas distribuídos do seguinte xeito:

 • 1300 atletas como máximo para a pobra de 10K;
 • 800 atletas para a pobra de 5K;
 • 600 atletas para a proba de 2K;
 • 300 participantes nunha andaina para todolos públicos.

 

Se nalgunha proba das anteriormente mencionadas non se completasen as prazas ofertadas, procederemos a aumentar ditas prazas noutra modalidade.

3. Cota e prezos de inscricións:

As inscricións realizaranse a través da plataforma de inscrición en liña inserida na páxina web da  Federación Galega de Atletismo www.carreirasgalegas.com.

Os prazos e cotas de inscrición serán os seguintes:

Cotas de inscripción

GRATUITA
 • Proba de 10 K (adultos)
 • Proba de 5 K (adultos)
 • Proba de 2 K (escolares)
 • Andaina de 5k
PRAZO DE INSCRICIÓN:    

Do 15 de marzo ao 12 de abril de 2023.

4. Lugar de saída e meta das probas e data de celebración.

O 10K Deputación da Coruña celebrarase en Santiago de Compostela a tarde do 16 de abril de 2023.

A saída de todas as probas será desde a rúa San Francisco. A meta estará ubicada na Praza do Obradoiro.

5. Categorías dos participantes

Categoría Ano
10 k
5 k
Xuvenís / sub 18
2006 - 07
Xuniors / sub 20
2004 - 05
Promesa / sub 23
2001 - 2002 - 2003
Senior
1989 - 2000
Máster 1
1983 - 1988
Máster 2
1973 - 1982
Máster 3
1963 - 1972
Máster 4
1962 e anteriores
Categoría Ano
2 k
Cadetes / sub 16
2008 - 09
Infantiles / sub 14
2010 - 11
Alevíns / sub 12
2012 - 13
Andaina 2015 e anteriores

CAIXÓNS DE SAÍDA:

Nas probas de 10 k e 5 k estableceranse caixóns de saida por orde de marcas, para o cal os/as participantes terán que facilitar a marca oficial na distancia no momento de realizar a súa inscrición.

PECHE DE CONTROL:

A proba de 10 K pecharase ás 17:45 horas. Todo/a participante que transcorrido ese tempo non chegase a meta, quedará fora de carreira.

6. Sistema de clasificación para premios

Outorgaranse na proba de 10 km homologada os seguintes prêmios económicos por clasificación:

Posto Premio Condición*
HOMES
MULLERES
900 €
Realizar 31:00 ou menos
Realizar 34:00 ou menos
650 €
Realizar 31:00 ou menos
Realizar 34:00 ou menos
500 €
Realizar 32:00 ou menos
Realizar 35:00 ou menos
350 €
Realizar 33:00 ou menos
Realizar 36:00 ou menos
250 €
Realizar 34:00 ou menos
Realizar 37:00 ou menos
150 €
Realizar 34:00 ou menos
Realizar 37:00 ou menos

No caso de non cumprir esta condición, aplicarase unha rebaixa do 50 %.

Atletas galegos/as (premio non acumulable) (1):

Posto Premio Condición*
HOMES
MULLERES
1º Galego/a
500 €
Realizar 32:00 ou menos
Realizar 36:00 ou menos
2º Galego/a
300 €
Realizar 32:00 ou menos
Realizar 36:00 ou menos
3º Galego/a
175 €
Realizar 33:00 ou menos
Realizar 37:00 ou menos
4º Galego/a
125 €
Realizar 34:00 ou menos
Realizar 38:00 ou menos
5º Galego/a
100 €
Realizar 34:00 ou menos
Realizar 38:00 ou menos

*No caso de non cumprir esta condición, aplicarase unha rebaixa do 50 %.

(1) Consideraranse atletas galegos/as os/as empadroados/as ou nados nalgún Concello de Galicia. Para poder recibir o premio, os/as atletas galegos/as premiados/as deberán remitir o seu certificado de empadroamento ou documentación que acredite o lugar de nacemento ádirección de correo electrónico secretaria@atletismo.gal.

Os premios económicos non son acumulativos (levarase o de maior contía) outorgándose os premios non entregados ao seguinte que lle corresponda segundo a súa clasificación..

7. Trofeos

Outorgaranse trofeos os/as tres primeiros/as clasificados/as absolutos das probas de 10 k e 5 k, e os/as 3 primeiros/as clasificados/as de cada categoría establecida no presente regulamento.

8. Entrega de premios

A entrega de premios terá lugar a partir das 20.00 horas na Praza do Obradoiro.

9. Avituallamientos

Haberá servizo de avituallamento líquido no punto km 5 da proba de 10 k, e avituallamento líquido e sólido no resto de probas.

10. Entrega de dorsais

A entrega de dorsais terá lugar nos seguintes prazos:

LUGAR:        PROXIMAMENTE

Horarios e días:

 • 14 de abril de 16:00 a 20:30 horas
 • 15 de abril de 10:00 a 20:30 horas

ENTREGARANSE DE XEITO EXCLUSIVO DORSAIS O DÍA DA PROBA DE 15:00 a 16:00 HORAS NA PRAZA DO OBRADOIRO

11. Circuíto

As probas disputaranse sobre un circuíto de 10 km en ruta, e outro de 5 km en ruta, ambos homologados pola Real Federación Española de Atletismo e as marcas pasarán ao ranking galego e nacional en ambas distancias. Os circuítos estará publicados nas páxinas web www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal.

Tamén haberá un percorrido de 2 km non homologado para as categorías escolares.

A saída de todas as probas será na rúa San Francisco e a meta será na Praza do Obradoiro.

OS PERCORRIDOS QUEDARÁN PECHADOS AO TRÁFICO RODADO A PARTIR DAS 16:00 H.

12. Servizo de duchas e fisioterapia

Habilitarase un servizo de duchas e vestiarios (comunicarase o lugar antes da celebración da proba), e servizo de fisioterapia na zona de chegada das probas (Praza do Obradoiro).

13. Outra consideración regulamentarias

Todo o non recollido no presente regulamento rexerase pola normativa de probas en ruta da FGA e da RFEA en vigor.

 A Organización resérvase a facultade de decidir sobre calquera aspecto ou circunstancia non contemplada neste regulamento.A participación nas probas suporá a total aceptación deste Regulamento.

Queda totalmente prohibido correr na proba sen estar previamente inscrito.

Responsabilidade

A organización non se fará responsable dos danos que puidesen causar ou causarse os participantes por imprudencias ouneglixencias destes. Igualmente, o participante declara, baixo a súa responsabilidade, terse realizado o oportuno recoñecementomédico que lle permite estar en condicións óptimas para realizar a proba, eximindo á organización da devanditaresponsabilidade.

A organización dispón dun Seguro de Accidentes Deportivos e Responsabilidade Civil que cubrirá as incidencias inherentes á proba.

LOPD

Todos os corredores/as ó realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Así mesmo autorizan á grabación e realización de fotografías e un video para a difusión da proba e publicidade por parte da Deputación Provincial da Coruña e da Federación Gallega de Atletismo.

A organización dispón dun Seguro de Accidentes Deportivos e Responsabilidade Civil que cubrirá as incidencias inherentes á proba.

NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e mediante a súa inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos sexan cedidos a esta entidade para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros obrigatorios de accidentes e Responsabilidade Civil así como a xestión da licenza de día e ranking popular de probas de ruta. En todo caso e tal como establece a lei de Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito oucorreo electrónico á Federación Galega de Atletismo. Avenida de Glasgow13- 15008 A Coruña.

A organización dispón dun Seguro de Accidentes Deportivos e Responsabilidade Civil que cubrirá as incidencias inherentes á proba.

Scroll al inicio